KONTAKT

Fyll i formuläret nedan om du har en allmän fråga.
Längst ner på denna sida finner du kontaktuppgifter direkt till de olika förtroendevalda inom klubben.

Kontakta oss

 
 
 
 
 

Länkar

Ullånger´s hemsida

Studiefrämjandets hemsida

Klubbens förtroendevalda

Uppdragsplats

Namn

Telefon

E-post

Vald till

Ordförande

Ellen Viklund

070 - 688 36 73

buskul.ln@hotmail.com

2020/2021

Kassör

Magnus Wester

070 - 210 38 44

magnus.wester@gmail.com

2020/2022

Styrelseledamot

Peder Engblad

0613 - 107 68

peder.engblad@live.se

2020/2021

Sektionsordförande Ullånger

Roger Nordmark

070-552 50 39

roger.nordmark@kramnet.se

2020/2021

Sektionskassör Ullånger

Leanne Fuberg

073-844 76 28

2020/2021

Sektionsledamot Ullånger

Ludvig Nyberg

073-021 12 82

ludwig.nyberg@gmail.com

2020/2021

Sektionsersättare Ullånger

Roger Furberg

070-647 76 74

2020/2021

Sektionsordförande Nora

Lars-Ove Ståhl

070-514 27 41

2020/2021

Sektionskassör Nora

Johan Strömberg

070 - 590 43 71

jopuss4@hotmail.com

2020/2021

Sektionsledamot Nora

Daniel Nyberg

073-051 20 36

daniel_akerlund@        hotmail. com

2020/2021

Sektionsersättare Nora

Bruno Fahlén

070-200 20 70

Sektionsordförande Skog

Peter Rodin

070-341 87 49

peter.rodin@hotmail.com

2020/2021

Sektionskassör Skog

Gun Nyström

070 - 355 33 04

gun.nystrom@live.se 

2020/2021

Sektionsledamot Skog

Per-Olof Jonsson

070-336 17 16

peojo@spray.se

2020/2021

Sektionsersättare Skog

Christoffer Wiberg

070-200 02 33

2020/2021

Sektionsordförande N-grå

Anders Rödén

070-692 93 99

helenarodén@hotmail.se

2020/2021

Sektionskassör N-grå

Peter Wallberg

0613-214 34

2020/2021

Sektionsledamot N-grå

Morgan Sjödin

070 - 623 84 62

2020/2021

Sektionsersättare N-grå

Thomas Lindén

070-280 93 98

2020/2021