Välkommen till Höga Kustens Skoterklubb!

 
Föreningens verksamhet grundar sig på att just 
DU 
är villig att bidra med din tid!
 
Vi hoppas att Ni förstår vikten av att vara medlem i en skoterförening.
     Vi som agerar har inte någon lön för att göra dessa insatser.
Därför önskar vi att flera ska dela våra uppgifter.
Fler händer och kroppar som hjälps åt. 
Gemenskapen fyller också sin funktion.
 //Styrelsen

Kontakta oss: hkskoterklubb@gmail.com